انتقادات پیشنهادات

خواهشمند است با تکمیل فرم پیشنهادات وانتقادات از قسمت تماس با ما ،با نظرات سازنده خود،این مجموعه را در ارائه خدمات بهتر ودستیابی به اهداف کیفی خود یاری فرمائید.

جستجو

تاسیسات مکانیکی وبرقی:

-  تعمیر و نگهداری تأسیسات بیمارستان افشار وابسته به دانشگاه شهید صدوقی

-  مرمت و بازسازی موتورخانه انبارهای عمومی گمرک یزد

-  اجرای چاههای ارت انبار نفت شهید صدوقی یزد

-  اجرای موتورخانه انبارنفت شهید صدوقی یزد

-  تعمیر و نگهداری تأسیسات برج آنا

-  ارت سنجی جایگاه های سوخت رسانی و CNG یزد 

-  نصب ، راه اندازی سیستم هوشمند در بیش از 50 مورد در ادارات دولتی و مدارس یزد